Utjämning

Så här kan du hjälpa:

DET FINNS MÅNGA SÄTT ATT GE

Maailmassa yli 1 mrd köyhää

UTJÄMNINGSKAMPANJEN

Av världens en miljard fattiga bor största delen på landsbygden. De försöker försörja sig på jordbruk, men nästan hälften av dem har en alltför liten odlingsareal eller ingen jord alls. Jordlöshet beror bland annat på bristande eller diskriminerande lagstiftning, konflikter, miljökatastrofer eller markstölder utförda av storföretag. Jordlöshet riskerar människors självständighet och självförsörjning och leder till fattigdom, rotlöshet och otrygghet. Jordlöshet gör att människor måste arbeta för andra för oskäligt låga löner. Många blir flyktingar i sitt eget land eller söker sig till andra länder.

Läs mera »

 

VI SER TILL ATT HJÄLPEN GÅR FRAM

Finska Missionssällskapet (grundat 1859) är en av missionsorganisationerna inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Sällskapet har ett omfattande utvecklingssamarbete och är en av utrikesministeriets samarbetsparter. Vårt arbete når de allra mest utsatta människorna.

Insamlingstillstånd: RA/2016/517 för 1.1.2017-31.12.2019, beviljat 22.09.2016 av Polisstyrelsen.
Åland ÅLR 2016/6024 för 2017, beviljat 22.8.2016 av Ålands Landsskapsregering.

De insamlade medlen används åren 2016-2018 i Finska Missionssällskapets utrikesarbete.

kasvi