Kiitos kaikille allekirjoittaneille

Allekirjoitusten kerääminen vetoomukseen on päättynyt.

6500 ihmisen allekirjoittama vetoomus vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumiseksi luovutetaan kehitysyhteistyöministeri Sirpa Paaterolle 14.11.2014.

Vammaiset ihmiset kehitysmaissa ovat kaikkein heikoimmassa asemassa kaikkialla maailmassa. Jää seuraamaan, miten Suomi ajaa vammaisten ihmisten oikeuksia yhdeksi YK:n vuosituhattavoitteiden jälkeiseksi kehitystavoitteeksi, jotta vammaiset ihmiset saisivat yhdenvertaisen aseman yhteiskunnassa.

Kiitos kun välität!

Vetoomus toimitetaan kehitysyhteistyöministeri Sirpa Paaterolle syksyllä 2014

Kerro vammaisten ihmisten oikeuksista ystävillesi Facebookissa ja Twitterissä. Kehota myös heitä allekirjoittamaan vetoomus.

Jaa ja tee ihmisoikeusteko!

Sinun apusi on tärkeä – voit myös auttaa lahjoittamalla

Tavoitteena 20 000 nimeä ihmisoikeuksien puolesta
38%

Hyvä kehitysministeri Sirpa Paatero:

Suomi käy neuvotteluita vuosituhattavoitteiden jälkeisistä kehitystavoitteista. Haluan, että näissä neuvotteluissa kiinnitetään huomio vammaisten ihmisten ihmisoikeuksien toteutumiseen erityisesti kehitysmaissa.

Vammaiset ihmiset ovat kaikkein heikoimmassa asemassa kaikkialla maailmassa. Asenteet ja fyysiset esteet rajoittavat vammaisia ihmisiä toimimasta täysvaltaisina yhteiskunnan jäseninä. Tähän on saatava muutos.

Siksi vaadin, että Suomen tulee ajaa voimakkaasti vammaisten ihmisten oikeuksia yhdeksi YK:n vuosituhattavoitteiden jälkeiseksi kehitystavoitteeksi. Suomen on käytettävä kaikki vaikutusmahdollisuutensa eri politiikan aloilla YK:n vammaisten henkilöiden yleissopimuksen toimeenpanemiseksi. Vammaisten ihmisten oikeuksien edistämisen on myös perustuttava vammaisten ihmisten osaamiseen ja asiantuntemukseen.

Suomen rahoittamassa kehitysyhteistyössä on entistä paremmin otettava huomioon vammaisten ihmisten oikeuksien edistäminen ja toteuttaminen. Suomen on tuettava johdonmukaisesti vammaisten nuorten ja lasten koulutusta kehitysyhteistyön keinoin. Koulutus edistää tehokkaimmin vammaisten ihmisten tasa-arvoa.

Näitä vaadin, jotta vammaiset ihmiset saavat yhdenvertaisen aseman yhteiskunnassa.

Allekirjoituksesi on tallennettu

Kiitos että välität!